ACASA » ALTE EVENIMENTE » Seminar şi dezbatere, “Politici publice în educație – de la vorbe la fapte”

Seminar şi dezbatere, “Politici publice în educație – de la vorbe la fapte”

POLITICI PUBLICE ÎN EDUCAŢIE. Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România, în colaborare cu Asociația “Educația pentru toți”, Universitatea Ovidius din Constanța, precum și A.R.A.C.I.P. vă adresează invitația de a participa joi, 21 septembrie, la Seminarul „Politici Publice în Educație”, parte a conferinței având ca temă “Creșterea performanței în educație”.

Seminarul își propune abordarea unor teme de interes major privind educația, în contextul în care performanța în educație este un obiectiv național, ce poate fi atins prin demersuri conjugate și coerente, printr-o strategie pe termen mediu și lung. Demersul are scopul de a aduce la un loc actori relevanți pentru educație, care pot furniza cunoaștere și expertiză ce pot fi valorificate la nivel decizional. Totodată ne propunem să sprijinim instrumentarea participanților cu elementele, principiile și pașii elaborării politicilor publice în educație.

Identificarea corectă şi cuprinzătoare a problemelor care constituie obstacole ale performanţei şcolare, precum și a modalităților de transformare a acestora în oportunități, sunt acțiuni prin care atât obiectivele strategice, precum și rezultatele așteptate devin cuantificabile.

Astfel, se impune discutarea asigurării echității în educație, a fenomenului analfabetismului funcțional, a nevoii de leadership în educație, ca principii fundamentale care pot determina creșterea motivaţiei elevilor, îmbunătățirea performanței profesorilor prin adecvarea conținuturilor învățării la nevoile elevilor, prin stimularea inteligenței emoționale, a gândirii critice.

În cadrul seminarului, în afara dezbaterilor plenare, la care vor contribui Prof. univ. dr. Sorin Rugină, Rectorul Universității Ovidius din Constanța, prof. univ. dr. Virgil Frunză, Decanul Facultății de Psihologie și științele educației, prof. Serban Iosifescu, președintele ARACIP din cadrul MEN, se vor derula trei ateliere paralele cu temele:

1. Politică publică în educație pentru diminuarea analfabetismului funcțional, moderat de Liliana Romaniuc – PhD, președinte Asociația Română de Literație și Lector univ. dr. Mariana Călin.

2. Politică publică în educație pentru asigurarea echității în educație, moderat de Șerban Iosifescu și Conf. univ. dr. Rodica Enache.

3. Politică publică pentru dezvoltarea capacității de leadership în educație, moderat de Paloma Petrescu și Conf. univ. dr. Daniela Căprioară.

Atelierele tematice vor fi un bun prilej pentru conturarea principalelor aspecte referitoare la oportunitățile și constrângerile actuale în domeniile propuse dezbaterii și se va stabili un calendar pentru dezvoltarea prin colaborare a celor trei politici publice.

Agenda detaliată a evenimentului, precum și locația exactă (sala din cadrul Universității Ovidius) unde se vor desfășura lucrările seminarului vor fi comunicate, în timp util, celor care se înscriu ca participanți la adresa office@tinedenoi.ro

Evenimentul se va desfăştua joi 21 septembrie, începând cu ora 13.30. Lucrările se vor desfășura în intervalul orar 14.00 – 17.30.

Evenimente Constanta

Login

Lost your password?