ACASA » ALTE EVENIMENTE » Curs “Responsabil Protecția Datelor”. Conform UE, firmele vor fi obligate să respecte regulamentul de protecție a datelor personale

Curs “Responsabil Protecția Datelor”. Conform UE, firmele vor fi obligate să respecte regulamentul de protecție a datelor personale

CURS PROTECTIA DATELOR. GOOD IDEA Media în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltare Locala și Regională vine în sprijinul dvs. prin organizarea în perioada 29 -3 1 mai 2018, la Hotel IBIS Constanta a cursului GDPR – Curs Responsabil Protecția Datelor (COR 242231), în urma căruia vi se eliberează un Certificat de Absolvire a programului Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (D.P.O.) din partea FDLR precum și supliment descriptiv de certificat în care sunt precizate competențele profesionale dobândite, conform Regulamentului European nr. 679/2016.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) urmează să fie pus direct în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 MAI 2018.

Un element de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl reprezintă instituirea obligativității desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de operator, în anumite cazuri, a unui Responsabil cu Protecția Datelor (DPO – Data Protection Officer), conform Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Regulamentul Nr.679/2016).

Cursul intensiv are o durata de trei zile, în cadrul carora veți dobândi toate cunoștințele necesare pentru implementarea regulamentului General Data Protection Regulation (GDRP) în calitate de Data Protection Officer (DPO).

PROGRAM CURS:

Marti 29 mai: 10:00 – 16:00: Modul pregătire juridică GDPR
Miercuri 30 mai: 10:00 – 16:00: Modul pregătire specifică DPO
Joi 31 mai: 10:00 – 16:00: Modul pregătire tehnică și intervenție DPO

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Hotel ibis Constanța

Traineri certificați, experți în dreptul informațiilor, precum și în tehnici de intervenție DPO, cu peste 1000 de ore de training în educația adulților, cu expertiza atât în domeniul juridic, cât și în IT și protecția datelor cu caracter personal.

NOTĂ: Cursul oferă toate cunoștințele necesare celor care vor să activeze ca și Data Protection Officer conform regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR).

TAXA DE PARTICIPARE: 1250 lei
Early Bird: 950 lei la achitarea cursului pana pe 15 mai 2018
Înscriere online completând formularul online de AICI.
Relații la telefon 0722 828 121

Amenzile pentru nerespectarea normelor GDPR pot să depășească 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globală anuală, iar acestea vor începe să fie aplicabile după data de 25 Mai 2018.
În ceea ce privește evaluarea profesională, DPO-ul va fi evaluat la fel ca oricare alt salariat. Obținând certificarea FDLR – Responsabil Protecția Datelor (DPO) poți demonstra că ai înteles în mod aprofundat Regulamentul

General de Protecție a Datelor și procesele organizatorice cum ar fi:
• pregătire juridică GDPR
• noțiuni generale privind responsabilitatea DPO
• pregătire tehnică specifică DPO
• procedură de intervenție în cazul vulnerabilităților majore

EXPERIENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ TRAINERI

1. FORMATOR (acreditat ANC) Colonel MARCU FLORIN

Experienta Profesionala
Ministerul de Interne- Director General Adjunct – Directia Generala de Pasapoarte
– Organizarea, coordonarea si controlul activitatii de productie din Centrul National Unic pentru Personalizarea Pasapoartelor Electronice,
– Introducerea in circulatie a pasaportului electronic romanesc si a permisul de sedere electronic pentru strainii aflati pe teritoriul Romaniei,
– Arhivarea electronica a documentelor din arhiva Directiei Generale si Serviciilor Publice Comunitare pentru eliberare si evidenta pasapoartelor simple teritoriale.
STUDII
Academia de Inalte Studii Militare- licentiat in domeniul Economic
Academia de Ştiinţe Economice – studii postuniversitare Facultatea de Management
ANC- Formator
ANC- Auditor extern
ANC – Expert Acccesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene;
FDLR– curs de perfectionare Data Protection Officer

2. FORMATOR si EVALUATOR (acreditat ANC) Inspector de Politie RADU GABRIEL
STUDII

Facultatea de Drept – studii Master în Ştiinţe Penale
Academia de Ştiinţe Economice – studii postuniversitare în Managementul Instituţiilor Publice.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – studii postuniversitare în Psiho-pedagogie
Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române – absolvent Ordine şi Siguranţă Publică;
Ministerului Afacerilor Interne- Evaluator de Risc Securitate ;
ANC-Manager Securitatea Informatiilor,
ANC – Manager Resurse Umane;
Geea DPO Academy – curs de perfectionare Data Protection Officer

3. FORMATOR si EVALUATOR (acreditat ANC) MARIAN DUMINICĂ

Programator Global Technical Intelligence
Programator Decar Studios
Profesor informatică
STUDII
Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematică Informatică- Master Baze de date
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – studii postuniversitare în Psiho-pedagogie
Universitatea Titu Maiorescu,- licentiat Facultatea de Stiința si Tehnologia Informației
Colegiul National Al. D. Ghica – specializarea matematică – informatică
Geea DPO Academy – curs de perfectionare Data Protection Officer

Scroll mai jos pentru a afla mai multe detalii despre importanţa acestui curs.


Cazurile în care este obligatorie desemnarea unui responsabil cu protecția datelor:

 atunci când prelucrarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale;
 dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrarea care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă
 dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni

Activitatea principală desfășurată de un operator sau împuternicit trebuie analizată raportându-ne la prelucrările de date cu caracter personal efectuate. Dacă aceasta din urma reprezintă preponderent activitatea operatorului, se consideră activitate principală.

Monitorizarea periodică și sistematică presupune toate formele de urmărire și profilare pe Internet, inclusiv în scop de publicitate comportamentală, nefiind însă restrictionată în mediul online. Această monitorizare presupune o activitate continuă și recurentă, care implică prelucrări de date.

Prelucrarea datelor pe scară largă se stabilește în funcție de următorele 4 criterii:

 numărul persoanelor vizate – un număr exact ori un procent din populația relevantă;
 volumul datelor și/sau gama de elemente diferite de date în curs de prelucrare;
 durata sau permanența activității de prelucrare a datelor;
 suprafața geografică a activității de prelucrare.

Categoriile speciale de date sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Exemple concrete de situații care pot constitui o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate:

 gestionarea unei rețele de telecomunicații;
 profilare și scoring în scopul evaluării riscurilor (de exemplu, în scopul acordării unui credit, stabilirea primelor de asigurare, de prevenire a fraudelor, detectarea spălării banilor);
 urmărirea locației, spre exemplu prin aplicații mobile (geolocalizare);
 desfășurarea de programe de loialitate;
 monitorizarea stării de sănătate prin intermediul dispozitivelor portabile;
 televiziune cu circuit închis – CCTV;
 prelucrarea datelor pacienților de către un spital;
 prelucrarea datelor de conținut, locație, trafic de către furnizorii de servicii de internet;
 prelucrarea datelor personale de către companii de asigurări;
 publicitate comportamentală.
 gestionarea bazelor de date in domeniul resurselor umane (CVul este un generator puternic de date cu caracter personal)

Evenimente Constanta

Login

Lost your password?