ACASA » STIRI DIN CONSTANTA » Asociaţii profesionale şi ONG-uri cer o DEZBATERE PUBLICĂ pe tema taxelor şi impozitelor pentru 2018

Asociaţii profesionale şi ONG-uri cer o DEZBATERE PUBLICĂ pe tema taxelor şi impozitelor pentru 2018

STIRI CONSTANTA. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 a creat indignare în rândul reprezentanţilor mediului de afaceri din Constanţa. În actualul proiect, se propune mărirea impozitelor datorate de constănţeni pentru clădirile nerezidenţiale de 5,2 ori, prin aplicarea cotei de 1,3 asupra valorii impozabile a clădirii. Conform legii, proiectul a fost propus pentru dezbatere publică de către Primăria Municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Pizza Evo

Cei mai afectaţi sunt medicii de familie, avocaţii, executorii, arhitecţii şi deţinătorii de IMM-uri, aproximativ 4.000 la nivelul municipiului, dar şi persoanele care concesionează, închiriază sau administrează o clădire proprietate a statului sau a UAT-ului. Aceştia au depus un memoriu oficial prin care dezaprobă această majorare atât la cabinetul primarului, Decebal Făgădău, la secretariatul Consiliului Local Municipal şi la Serviciul Public de Taxe şi Impozite ale Bugetului Local.

CE CONŢINE MEMORIUL

“Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Constanţa prin Președinte Iulian Gropoșilă, Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici şi Mijlocii Constanţa prin Preşedinte Elena Coandă, Asociaţia medicilor de Familie “Tomis“ Constanța prin Vicepreședinte Dina Mergeani, Baroul Constanţa prin Decan Gabriel Grigore, Camera Executorilor Judecătorești Constanța prin Executor Vasile Deacu,  Camera Notarilor Publici Constanţa prin Presedinte Radu Puia, Ordinul Arhitecţilor din Constanţa Filiala Dobrogea prin Președinte Alexandru Bălan, Asociaţia Liga Femeilor Constanţa prin preşedinte Maria Frangeti, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin “Oceanic-Club” prin Director Coordonator Răzvan Popescu Mircești, Colegiul Medicilor Dentişti prin preşedinte Doru Petrovici, Asociaţia Logopezilor din România, filiala Constanţa prin preşedinte Manuela Vaseliu, Asociaţia Ecowhatch Constanţa prin preşedinte Alexandru Muntoiu şi Asociaţia PROCIVITAS Constanţa prin preşedinte Fraico Ludovic, în temeiul art. 7 alin.9 din Legii nr. 52/2003, formulăm prezentul MEMORIU prin care vă solicităm să decideți organizarea unei întâlniri în care să fie dezbătut public proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

În sensul celor solicitate mai sus va rugăm să aveţi în vedere şi următoarele Memoriul Societăţii Civilă Constanţa.

PUNCT DE VEDERE

Subscrisele considerăm că maximizarea impozitelor şi taxelor locale pe care le propuneţi pentru anul 2018, nu servesc intereselor comunităţii pe care o administraţi, împovarează deopotrivă atat persoanele fizice cât şi persoanele juridice, impiedicând dezvoltarea economică şi socială a urbei, asigurarea unui mediu nepoluat, astfel încât nu faceţi decat „să schimbaţi Constanţa în rău”, într-un oraş fără nicio perspectivă.

1. Cu privire la lipsa de transparenţă decizională
Modalitatea prin care aţi procedat la informarea prelabilă a cetăţeanului cu privire la proiectul în dezbatere este formală şi lipsită de transparenţă incalcand principiile edictate de Legea nr. 52/2003, cu scopul de a împiedica informarea prelabilă cu privire la actul normativ propus şi pe cale de consecinţă de a impiedica ca cetăţenii să fie informaţi corect despre intenţiile dumneavoastră astfel incat procesul de consultare să treaca neobservat.

Mai mult decat atat, avand cunoştinţă de demersurile a unei parţi dintre noi, din anul 2016, nu aţi considerat necesar sa va conformaţi dispoziţiilor prevazute in art. 7 alin. 3 din Legea nr. 52 / 2003, respectiv faptul ca ”anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin.

2. Astfel aţi procedat la dezinformare prin omisiune deoarece nu au fost publicate alături de proiectul de hotrâre nici referatul de fundamentare şi nici expunerea de motive, în intenţia dumneavoastră ca schimbările majore privind taxele si impozitele pentru anul 2018 să treacă neobservate.

Consideram ca promisiunile oferite comunitatii au fost doar amagitoare, degeaba aţi promis că veţi ”deschide o relaţie cu tot ce înseamnă viaţa Constanţei, fără schimbări bruşte, cu o nevoie de continuitate iar cetăţenii trebuie să simtă că trăiesc în tr-un oraş sigur, cu perspective”. Având în vedere impunerea excesivă pe care o propuneţi apreciem că eraţi obligaţi să informati cetăţenii, atat în presă cat si prin ieşiri publice, despre intenţiile dumneavostră. În data de 01.11.2017, subscrisele, am primit din partea SPIT Constanţa o simplă hârtie ”de informare”, copia fidelă a anunţului publicat pe site, prin care suntem îndrumaţi să consultăm proiectul pe paginile de internet ale Primăriei Constanţa şi SPIT Constanţa, unde astfel cum am arătat anterior nu se regăsesc nici expunerea de motive şi nici raportul de fundamentare.

În această modalitate, în ceea ce ne priveşte, domule Primar şi doamnelor/domnilor consilieri locali, aţi încălcat dispoziţiile prev. de art. 7 alin. 3 din Legea nr. 52/2003.

În concluzie, într-o totală lipsă de transparenţă, în mod intenţionat prin omisiune, acţionaţi în detrimentul nostrum, al tuturor contribuabililor din Constanţa, pentru a trece de etapa consultării/participării cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite şi a adopta pe ascuns hotărârea privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2018.

Solicitarea subcriselor

Vă solicităm pe această cale, pentru () impozitare cat mai echitabilă şi o relaxare fiscală a contribuabililor, pentru stimularea mediului de afaceri şi creşterea calităţii vieţii în municipiul Constanţa, care să satisfacă într-o proporţie cat mai mare nevoile actuale ale cetăţenilor urbei pentru anul 2018, să daţi curs următoarelor propuneri privind impozitele şi taxele locale: Observaţie: Municipiul Constanţa este pe primul loc în ţară cu privire la taxele şi impozitele stabilite de catre Consiliul Local.

Impozitul/taxa pe clădiri datorate de persoanele fizice propus prin anexa nr. 1 la proiect:

A. Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă: la art.1 propuneţi o cotă de impozitare de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, cu alte cuvinte o creştere cu 25 % a acesteia faţă de anul 2017. Vă solicităm menţinerea cotei de 0,08% stabilită pentru anul 2017 o la art. 2 propuneţi modificarea, contrar Codului Fiscal, valorilor impozabile ale clădirilor situate în zona A a municipiului Constanţa. Începând din anul 2011 şi până în prezent la propunerea SPIT Constanţa, Consiliul Local Constanta a majorat, în mod nelegal, cu 20%, valoarea impozabilă a clădirilor stabilită de Codul Fiscal. pentru clădirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice situate în zona A a municipiului Constanţa, în condiţiile în care valorile din tabelul din Codul fiscal nu pot fi modificate. Diferenţierea este deja facută de Codul Fiscal prin valorile de ajustare în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea. Vă solicităm, ca pentru anul 2018, să respectaţi Legea, dispoziţiile art. 457 alin.2 din Codul Fiscal – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.

B. Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidenţiale: la art. 5 punctul 1 propuneţi o cotă de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii, cu alte cuvinte o creştere de 520 % a acesteia faţă de anul 2017.

Vă solicităm, pentru anul 2018, menţinerea cotei de 0,25 % stabilită pentru anul 2017.”

DOCUMENTRUL INTEGRAL AICI

TE-AR PUTEA INTERESA:

Evenimente Constanta

Login

Lost your password?